Leerlingenraad

Aan het begin van elk schooljaar wordt er door de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een leerling gekozen, die zitting neemt in de leerlingenraad.

Deze leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen en een leerkracht.

Ze vergaderen 1 keer per maand over van alles en nog wat.

De inbreng van de leerlingenraad wordt meegenomen naar de teamvergaderingenen en eventueel naar de Ouderraad.