Apple Distinguished School

We zijn erg blij met onze erkenning als Apple Distinguished School voor 2021-2024 vanwege onze sterke visie op leren en lesgeven met hierbij een betekenisvolle inzet van de Apple technologie.

 Vandaag

Sinds 2012 werken wij op de Compagnonsschool vanuit een sterke visie met de iPad en andere producten en diensten van Apple. Wij gebruiken zowel de prachtige Apple apps en boeken als ook apps uit het brede App Store aanbod. Onze leerlingen werken met behulp van de technologie op een persoonlijke leerlijn. Voor de leerkracht houdt dit in dat ze een meer coachende rol innemen  tijdens het leerproces. Ook de leerlingen nemen hierdoor een andere houding in tijdens hun ontwikkeling. Zij werken gemotiveerd samen, leren van en met elkaar en zijn gewend om hun ontdekkingen te delen voor feedback. Dit stimuleert en ontwikkelt de autonomie, betrokkenheid, 21e-eeuwse vaardigheden en plezier in leren. Daarnaast heeft onze school een E-lab met aandacht voor wetenschap & techniek, robotica en programmeren. Op onze school zijn wij altijd bezig met innovatief leren!

   Neem een kijkje bij ons op school!

 Visie

Wij willen uit leerlingen halen wat erin zit met gebruik van innovatieve digitale ontwikkelingen. Wij onderzoeken, ontwerpen en bekijken continu hoe wij ons onderwijs kunnen verbeteren en aanpassen aan de belevingswereld van de kinderen. Ieder kind verdient de kennis en vaardigheden om goed voorbereid te zijn op een steeds sneller veranderende maatschappij!

Magazine 'Op reis door de ruimte' - Onderzoekend leren met eigentijdse vaardigheden

Leren

Op de Compagnonsschool hebben alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen iPad. Bij de kleuters zijn gedeelde iPads beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van de apps van Apple, maar ook van externe apps zoals Codespark, Letterschool, Scratch Jr, YouTube en Stopmotion. Leerlingen werken individueel, samen of in groepjes aan hun leerdoelen. Een groot deel van ons onderwijs is thematisch waarbij gewerkt wordt aan de 21e-eeuwse vaardigheden. Er wordt continu afwisseling gezocht in spelend leren, bewegend leren en klassikaal leren. 

Wij bieden ‘echt leren’, gepersonaliseerd leren, met behulp van Exova. Daarnaast worden apps als Taalzee, Rekentuin en Muiswerk ingezet voor het automatiseren van de basisbewerkingen. De iPad wordt in het creatief proces ingezet bij het maken van presentaties met Keynote, films in iMovie en Clips en meer.  Gemaakt werk wordt gedeeld via de Apple TV en Schoolwerk voor feedback en bewijs in een persoonlijk digitaal portfolio. 

Iedere leerkracht beschikt over een iPad met Pencil een iMac en Apple TV. Gedurende de dag wordt de Apple technologie wisselend ingezet met een grote diversiteit aan apps en tools.

Met Scratch Jr aan de slag in groep 3

Succes

De Apple technologie biedt een leeromgeving die perfect aansluit bij onze visie, het team en het leerproces dat wij onze leerlingen bieden.

  • Een duidelijk gedragen visie
  • Een professioneel en ambitieus team
  • Oneindig veel creativiteit bij leerling en team
  • Een hoge ouder- en leerling tevredenheid 
  • Een tevreden onderwijsinspectie en bestuur
  • Een financieel gezonde school

Maar de grootste succeservaring is dat wij onze kinderen op school aan het werk zien. Met plezier, betrokkenheid en creativiteit werken ze met behulp van de Apple technologie aan nieuwe kennis en vaardigheden. Een waar feestje! 

De volgende stap

De Apple leeromgeving biedt een platform voor het werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden met behulp van de technologie, apps en lessenseries. De ontwikkelingen gaan snel en bijblijven is een flinke klus. Daarom is op de Compagnonsschool ervoor gekozen om het concept achter de technologie aan te leren en hierdoor wendbaar te zijn voor vernieuwing in de toekomst. De eerste stap die we hierin zetten, onze innovatiestrategie, is bewuste inzet van de Apple technologie tijdens het thematisch werken.

Apple technologie helpt ons bij de zoektocht naar de intrinsieke motivatie van de kinderen. Een innovatieve reis waarin we samen op pad gaan naar het onbekende met eigentijdse kennis, vaardigheden en een wendbare, onderzoekende houding.

Meer informatie of een bezoek plannen

Wilt u meer informatie of een bezoek plannen aan onze school, neemt u dan contact met ons op.

Klik hier.