Ons Team

Stef Heeling

Directeur

Willy van der Zee

Intern Begeleider

Tjetje Jelsma

Leerkracht groep 1 en 2

Rina Munting

Leerkracht groep 1 en 2

Janet Wijngaarden

Leerkracht groep 3 en 4

Jildau Kooistra

Leerkracht groep 3, 4, 5 en 6

Janke Keuning

Leerkracht groep 5 en 6

Sido Post

Leerkracht groep 7 en 8

Wesley de Jong

Leerkracht groep 7 en 8

Marit Oosterhof

Onderwijsassistent

Margo Visser

Leerkracht HVO

Mark Stobbe

Vakleerkracht gymnastiek

Jasper Dijkstra

Leerkracht muziek