Kinderinnovatieraad

‘Op een leuke manier leren over interessante onderwerpen die we zelf mogen kiezen, en waarbij we veel zelf mogen doen.’ Dat is hoe leerlingen de Kinderinnovatieraad (KIR) beschrijven.

  • zelf aan het roer staan
  • handen uit de mouwen
  • leren buiten de gebaande paden om
  • binnen en buiten de klas
  • in samenwerking met leerlingen van andere scholen en externe specialisten.

De KIR van Ambion brengt bovenbouwleerlingen van de verschillende Ambion-scholen samen in creatieve denk- en ontwikkelteams. Vragen waar de teams mee aan de slag gaan komen vanuit leerlingen zelf, de scholen, maar ook van organisaties op het gebied van sport en cultuur en van bedrijven.

KIR-sessies
De KIR-leerlingen van de verschillende scholen ontmoeten elkaar vier keer per jaar tijdens de KIR-sessies. Hier wisselen ze kennis uit en volgen ze onder begeleiding van een coach een ontwerpmethode om stap voor stap de gezamenlijke denk-, creatie- en organisatiekracht in te zetten die nodig is voor het oplossen van vraagstukken en het vervullen van leerwensen en leerdoelen.
KIR-leerlingen bundelen hun krachten en kunnen onder andere ingezet worden als: opiniepanel, raadgevers, meedenkers, uitvoerders, ontwerpers, testers, borgers, opschalers en verbinders.

Belang van meedenken over dat wat ertoe doet
Via de KIR leveren de kinderen een bijdrage aan het ontwerpen van hun eigen (leer)wereld. Uit onderzoek is bekend dat het betrekken van kinderen bij vraagstukken die ertoe doen leidt tot motivatie, betere prestaties, verantwoordelijkheidsgevoel en blikverruimende ideeën.

Ofwel: ‘Wat mensen zin geeft in het leven is een sterk identiteitsgevoel rond een passie. Creativiteit en meesterschap in relatie tot het nastreven van een doel en verbondenheid met de wereld en anderen.’ (Mehta & Fine, 2015) 

De werkwijze van de KIR sluit naadloos aan op de visie van Ambion waarin werken vanuit vertrouwen in een proces van dialoog, groei en ontwikkeling, centraal staat. 

Wereldburgerschap en digitale geletterdheid 
De bijeenkomsten en opdrachten van de KIR sluiten aan bij wereldburgerschap, digitale geletterdheid (Apple leeromgeving) design thinking en het Columbusmodel. De producten worden gedeeld met alle scholen op een gezamenlijke website: www.kinderinnovatieraad.nl

 


 

Gerelateerde pagina's