Missie en visie

Standpunten van de school

"Samen naar zelfstandigheid" en "Goed en plezierig onderwijs voor ieder kind"

De Compagnonsschool wil kinderen via duidelijke regels en structuren de basiselementen van de opvoeding en kennis aanreiken, zodat ze later in het voortgezet onderwijs en als lid van de maatschappij hierop voort kunnen bouwen. 

Opvoeding

We vinden het belangrijk, dat kinderen verschillende omstandigheden leren onderkennen en dat ze op deze verschillende omstandigheden met passend gedrag zullen reageren.

Onderwijs

Ons onderwijs richt zich op het kind in zijn totaliteit:
-de ontwikkeling van het verstand.
-de ontwikkeling van de creativiteit.
-de sociaal-emotionele ontwikkeling.
-de lichamelijke vaardigheden.

Samenleving

We willen de kinderen leren hun weg in deze ingewikkelde maatschappij te vinden. 
De houding van het kind ten opzichte van zijn omgeving is hierbij belangrijk.
We proberen de kinderen een positieve en kritische houding aan te leren, waarbij respect voor anderen centraal staat.

Het klimaat

Een goede sfeer op school vinden we erg belangrijk. Gaan de kinderen met plezier naar school dan zal dat gunstig werken op hun leerprestaties. Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Natuurlijk zijn er bepaalde regels en afspraken nodig.

Daarnaast vinden we een goed contact met de ouders van groot belang. We bieden hiervoor ruimschoots de mogelijkheid via o.a. tienminutengesprekjes, open-avonden, klassenavonden en ouderavonden. Ook na schooltijd zijn we graag bereid u te woord te staan. Eén keer per maand ontvangt u via een digitale nieuwsbrief de meest recente informatie van ons. Daarnaast hebben wij een digitaal ouderportaal waarmee wij met de ouders communiceren.

 

 


 

 

Gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: