Schoolgids

Algemene informatie over onze school vindt u op de website Scholen op de kaart.

  • onze visie op onderwijs
  • inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school
  • de ondersteuning die wij bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • de kwaliteit van het onderwijs
  • contact met de ouders

Ook vindt u daar alle cijfers betreffende eindtoetsen, populatie, leerlingengroei etc. Ook de informatie vanuit ons scholennetwerk Ambion, die geldt voor alle scholen van Ambion, is daar te vinden.

Gerelateerde documenten: