MR en OR

Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ouders medezeggenschap hebben binnen onze school. Via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) kunt u georganiseerd uw stem laten horen. De MR functioneert volgens de Wet op de Medezeggenschapsraden, de OR is een meer informeel georganiseerde groep ouders die voornamelijk zorg draagt voor de vele leuke activiteiten op onze school. Op bestuursniveau zijn de verschillende medezeggenschapsraden van de scholen verenigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Wij prijzen ons rijk met een actieve MR en OR.

MR contact en informatie:

Voorzitter MR: Henk Jan Dekens

MR leden:

 • Martijn Bokelaar
 • Janet Wijngaarden (leerkracht)
 • Janke van der Bij (leerkracht)

OR contact en informatie:

Voorzitter OR: Geke Schuring

OR leden: 

 • Jelmer Popma (penningmeester)
 • Esther Oostenveld (secretaris)
 • Remko Bouma
 • Ellen Aardema
 • Jildou Visser
 • Marleen Wierenga
 • Berend Sietse de Jong
 • Janet Wijngaarden (leerkracht)
 • Janke van der Bij (leerkracht)