Apple Distinguished School

Compagnonsschool ontvangt predicaat Apple Distinguished School

De Compagnonsschool is door Apple erkend als Apple Distinguished School gedurende 2021-2024 vanwege haar sterke visie op leren en lesgeven met hierbij een betekenisvolle inzet van de Apple technologie. Apple Distinguished Schools zijn centra van innovatie, leiderschap en kwaliteitsonderwijs. Zij gebruiken Apple technologie om leerlingen met de wereld te verbinden, creativiteit te stimuleren, samenwerking te verdiepen en een persoonlijke leerervaring mogelijk te maken.

Innovatieve school

‘Wij willen een innovatieve school zijn, telkens op zoek naar nieuwe en betekenisvolle ontwikkelingen om ons onderwijs beter te maken, bij de tijd te houden en zelfs voorop te lopen,’ vertelt directeur Stef Heeling. ‘Daarom maken we gebruik van de innovatieve (meestal) digitale ontwikkeling.’ De erkenning van de Compagnonsschool als Apple Distinguished School onderstreept het succes bij het creëren van een innovatieve en aantrekkelijke leeromgeving waarin leerlingen gestimuleerd worden en die tastbare bewijzen levert van hun schoolprestaties.

Persoonlijke leerlijn De Compagnonsschool gebruikt zowel Apple-apps en -boeken als apps uit het brede App Store aanbod. De leerlingen werken met behulp van de technologie op een persoonlijke leerlijn. Dit betekent dat de leerkracht een meer coachende rol inneemt tijdens het leerproces. Ook de leerlingen nemen hierdoor een andere houding aan. Zij werken gemotiveerd samen, leren van en met elkaar en zijn gewend om hun ontdekkingen te delen voor feedback. Dit stimuleert en ontwikkelt de autonomie, betrokkenheid, 21e-eeuwse vaardigheden en plezier in leren. Zo heeft de Compagnonsschool een E-lab met aandacht voor wetenschap & techniek, robotica en programmeren. Op de Compagnonsschool zijn leerlingen en leerkrachten altijd bezig met innovatief leren! De volgende stap het betekenisvol inzetten van de Apple technologie bij het thematisch (onderwijs)aanbod.

Vieren op 14 oktober

De erkenning als Apple Distinguished School wordt gevierd tijdens de beroepenmarkt die als afsluiting van het thema ‘Worden wat je wil’ wordt gehouden op 14 oktober. Leerlingen, ouders en team staan dan op feestelijke wijze stil bij de erkenning als Apple Distinguished School. Aan de hand van het thema laten de leerlingen zien wat ze allemaal hebben gedaan met de Apple apps, boeken en andere technologie.

Bekijk hier de pagina met meer informatie.