Schoolplan 2019 - 2023

Document: Schoolplan 2019 - 2023
Beschrijving:

In het schoolplan vertellen wij hoe wij onze ambities willen verwezenlijken en ons onderwijs voor de komende vier jaar invulling willen geven, aansluitend bij de identiteit en koers van Ambion.

Bestand: Compagnonsschool schoolplan 2019-2023