Ondersteuningsplan 2018 - 2022 Passend Onderwijs Friesland

Document: Ondersteuningsplan 2018 - 2022 Passend Onderwijs Friesland
Beschrijving:

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland stimuleert en ondersteunt de scholen om goede ondersteuning aan de leerlingen te bieden. Voor iedere leerlingen willen we dat er een passende onderwijsplek is. Het samenwerkingsverband:

- Stimuleert dat er voor alle leerlingen een passende plek in het onderwijs is.
- Zorgt voor afstemming en afspraken tussen basis en speciaal onderwijs.
- Geeft de benodigde verklaringen af waarmee leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs kunnen gaan.

Bestand: 3-6-10-12-ondersteuningsplan-passend-onderwijs.pdf