Speerpunten

Speerpunten van de Compagnonsschool zijn:

  • Gepersonaliseerd leren, met behulp van leerlijnen.
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Rijke leeromgeving
  • Thematisch werken
  • Engels van groep 1 t/m groep 8/ internationalisering
  • Adoptief werken.
  • Innovatief