Schoolplan 2019-2023

Document: Schoolplan 2019-2023
Beschrijving:

In het schoolplan vertellen wij hoe wij onze ambities willen verwezenlijken en ons onderwijs voor de komende vier jaar invulling willen geven, aansluitend bij de identiteit en koers van Ambion.

Bestand: 5-1-compagnonsschool-schoolplan-2019-2023-ondertekend.pdf