Odette Holkema

Ik zit al een aantal jaren in de MR van school, omdat ik graag betrokken ben bij school en dan met name bij beleidszaken. Dat was mijn motivatie om aan de MR mee te doen. De dorpsschool heeft de mooiste kavel van De Knipe, zeg ik altijd. Want het ‘Stoer’-natuurterrein aan de achterkant van school is geweldig. De kinderen kunnen er heerlijk spelen, polsstokspringen, vlotten bouwen en aan de slag met plantjes in de natuurlijke kassen. Dan wroeten ze in de aarde en komen ze soms heel vies thuis, maar het is toch geweldig dat dit op school kan. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd, ook buiten school. Ook sport staat hoog in het vaandel. Voetbal- en korfbaltoornooien en de survival niet te vergeten. Dan vliegen ze hier door de bossen en over de vele natuurlijke hindernissen. Dat is toch geweldig!

Naast de mooie omgeving is de school een gebouw dat veilig en fijn voelt voor kinderen en er heerst een prettig pedagogisch klimaat. Als je kijkt naar het onderwijs dan is de school wel vooruitstrevend. Het was bijvoorbeeld een van de eerste iPad-onderwijsscholen. Daar zijn we als ouders wel in meebewogen en gegroeid, want sommige ouders hadden toch wel eerst een kritische Friese houding van ‘hoe gaat dat dan’. Maar het blijkt wel dat het heel fijn en efficiënt voor de kinderen werkt. Kwaliteit, innovatie, creativiteit, doelgericht, mediawijsheid en ICT, zijn kernwoorden voor de Compagnonschool. Het onderwijs is hier goed en dat blijkt ook wel uit de jaarlijkse audits. De kinderen groeien op in een rijke leeromgeving, waarbij veel verschillende materialen en leermiddelen worden ingezet.

Op school heerst een gemoedelijke sfeer tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Ouders zijn erg betrokken bij school en hun kinderen. Er is een actieve Ouderraad waar zowel de kinderen als de ouders veel mooie en gezellige momenten met elkaar hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld jaarlijks ons traditionele Kerst stamppotbuffet voor de ouders, terwijl de kinderen van hun kerstdiner in de klas genieten.