Willy van der Zee

Ik werk ruim 33 jaar en met plezier in het onderwijs en heb daardoor al veel veranderingen meegemaakt. Niet alleen qua onderwijs, maar ook hoe men aankijkt tegen het onderwijs. Vroeger had de school een andere rol en zat er een andere beleving bij. De meisjes kwamen wekelijks bij mij om te handwerken en de jongens kregen handenarbeid. Mooi om te zien hoe dingen veranderen. Een verandering voor mijzelf was mijn keuze om alleen nog op deze school te werken, in plaats van fulltime en op drie scholen. Ik merk dat ik daardoor inhoudelijk meer in de diepte bezig ben dan voorheen. Naast school werk ik nu veel met honden.

Mijn taak binnen de school is Intern Begeleider. Dat houdt in dat ik de zorg coördineer. Als er zorg is en er is een hulpvraag over leren of gedrag van een leerling van de leerkrachten en/of ouders dan begeleid ik dat. Ik heb vijf keer per jaar groepsbesprekingen met de leerkrachten. Dan kijken we naar leren en onderwijsbehoeften van kinderen. Als er meer ondersteuning nodig is dan betrekken we ouders en de orthopedagoog in het overleg. Wij vinden de samenwerking ouders en school belangrijk.

We hebben een sterk schoolteam dat al lang met elkaar samenwerkt. Krachtig punt vind ik dat we kunnen reflecteren, bereid zijn naar onszelf en onze leermethoden te kijken en bereid om te doen wat het kind nodig heeft om tot leren te komen en te functioneren. Daar ben ik trots op.

De school is verder heel innovatief. We werken al weer een tijdje met iPads en daarnaast hebben we het ‘e-lab’ waar de kinderen op allerlei manieren digitaal kunnen experimenteren en ontdekken over robotica, virtual reality en zelf programmeren. Dat is echt bijzonder. Ook hebben we bijvoorbeeld een digitale rekenmethode waarbij het kind werkt op leerlijnen. Dit houdt in dat hij/zij helemaal op het eigen niveau kan werken, boven het groepsniveau uitstijgend of juist andersom. Ik vind dat wij als school het kind goed in beeld hebben.