Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Artikel: Leren met iPad op de Compagnonsschool

Leren met iPad op de Compagnonsschool Bron: AVS Special 2021/2022#1 Dit artikel is gepubliceerd in Kader (voorheen Kader Primair) over onze school in de Digitaal Onderwijs Special. Hierin kun je lezen hoe de Apple technologie ons geholpen heeft tijdens het afstandsonderwijs, bij het worden van een Apple Distinguished School en wat het betekent voor onze stichting. Een duidelijke visie. Een weldoordacht leerproces. Een goed ingerichte leeromgeving. Een fantastisch wendbaar team. En nog genoeg doelen om na te streven, want net als de technologie is het onderwijs continue in ontwikkeling. Bij ons op de Compagnonsschool is leren leuk!

Lees meer 

Artikel: Apple Distinguished Schools in Nederland

In de Vives stralen wij als Compagnonsschool met het predicaat Apple Distinguished School. Ook De Steven (Franeker), KC Snijders (Rijswijk) en Op 'e Trije (Ferwert) hebben de eer ontvangen om deel te nemen aan dit wereldwijde kennisplatform. Vier prachtige scholen met verschillende visies en een andere context van leren en lesgeven. Een mooi bewijs dat innovatief gebruik van de Apple technologie toepasbaar is op elke school en zo veel meer betekent dan simpelweg het inzetten van een iPad. "Apple Distinguished Schools zijn centra van leiderschap en kwaliteitsonderwijs die vorm geven aan de visie van Apple op leren met technologie."

Lees meer 

Afsluiting thema 'Worden wat je wil' en viering predicaat Apple Distinguished School

Wanneer een thema groots begint, dan zit er niets anders op dan lekker verder gaan en nog groter eindigen! Het thema 'Worden wat je wil' heeft ervoor gezorgd dat onze leerlingen 3 weken lang veel hebben geleerd over diverse beroepen als politieagent, muzikant, bibliothecaris, hondentrainer, bakker, zuster, bankier, fysiotherapeut en meer. Zowel in school (met hulp van vele ouders, bedankt!) als buiten school. Van groep 1 tot en met groep 8 was er een breed aanbod aan vakoverstijgende activiteiten, en dit wilden de leerlingen natuurlijk graag aan hun familie laten zien. Daarnaast, niet onbelangrijk, wilden we met zoveel mogelijk mensen vieren dat onze school het predicaat Apple Distinguished School heeft ontvangen. Een perfecte samensmelting van momenten om te vieren! Tijdens de afsluiting, op donderdag 14 oktober, kwamen vele familieleden op school onder het genot van een bakje koffie of thee, een stuk (door groep 7/8 zelfgemaakte appeltaart bij bakkerij By Boonstra) appeltaart en een appel. Wat een prachtig gezicht om het plezier bij de ouders te zien en de trotse gezichten van onze leerlingen bij het tonen van hun harde werk. Daar doen we het voor, de belangrijke driehoek van kind, ouder en school! Naast de beroepenmarkt was er een speurtocht, een boekenmarkt en een mogelijkheid om te spelen in het Ambion E-lab waar je zelfs voor het green screen op de foto kon met allerlei accessoires. En dit lieten veel ouders met hun kinderen geen twee keer zeggen. Ik ben trots op onze school, ons team en onze leerlingen. Ik ben een trotse directeur.

Lees meer 

Opening thema 'Worden wat je wil'

Wat hebben wij vandaag (maandag 27 september) een fantastische start van het thema 'Worden wat je wil' gehad. Alle kinderen mochten verkleed op school komen om tijdens de 'beroepenparade' langs een echte jury, de andere groepen en heel veel ouders te lopen! Wat heerlijk om dit weer te kunnen organiseren. Een betere start van het thema hadden wij ons niet kunnen wensen. Nu gaan we drie weken lang aan het werk binnen het thema met vakoverstijgende activiteiten en betekenisvolle inzet van technologie. 14 oktober is de afsluiting, een heuse 'beroepenmarkt'!

Lees meer