Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Breaking news!!! Extra uitzending "Compagnonsjournaal".

Beste ouders,Vanmorgen kregen wij in de groepen van de redactie van het Compagnonsjournaal een belangrijke extra editie te zien.Wellicht zijn jullie ook nieuwsgierig! Kijk het Compagnonsjournaal via deze link https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fcbg84gKM6F0&data=04%7C01%7Chenk.soeten%40ambion.nl%7C099ed7bebd074030c81608d8de4f6a58%7Caff46ec1391143dfa7fc8ff6d7fb205e%7C0%7C0%7C637503779961673979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qnUyLAs5iFoD8L8hjHhE3kb5zbJPc5%2FqCFXK7MYz9og%3D&reserved=0  

Lees meer 

Nieuws over Corona-virus...

Beste ouders,Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd ten aanzien van het Corona virus. Op dit moment is het Corona-virus aangemerkt als Pandemie. Dit geeft geen reden tot paniek, wel tot bewustzijn en verantwoordelijkheid. Graag willen wij u met bijgevoegde brief informeren welke gevolgen dit heeft voor het bezoeken van de scholen van Ambion.

Lees meer 

Basisscholen en Coronavirus...

Beste ouders, Onderstaand een bericht van ons bestuur in het kader van de Coronavirus. Op het moment is er wereldwijd veel onrust in het kader van het Coronavirus. Dit roept bij u misschien ook vragen op. Op het moment is er nog geen geval bekend in Nederland/Friesland, maar graag willen wij u hierbij informeren wat onze richtlijnen in deze zijn.Ambion volgt het advies van de GGD die zich baseert op de richtlijnen van het RIVM. We zijn als schoolbestuur uiteraard alert. De GGD houdt ons op de hoogte en mochten er maatregelen nodig zijn, dan volgen wij deze uiteraard op. In geval van een specifieke situatie of vraag, nemen wij contact op met de GGD. Ook kunt u zelf contact opnemen met de GGD mocht u vragen hebben over het Coronavirus. Het telefoonnummer van de GGD voor vragen over het Coronavirus is 088 22 99 222. Op de website van de GGD staat tevens meer actuele informatie https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/nieuw-coronavirus/In de bijlage treffen jullie ook nog de brief van de GGD aan.  

Lees meer 

Promofilm Compagnonsschool nu online!

Beste ouders,De promofilm voor onze school die in oktober is opgenomen, staat nu online. Amy uit groep 5 heeft de voice-over prachtig ingesproken en de film is helemaal gemonteerd. Het resultaat is schitterend!Kijken jullie allemaal even op www.compagnonsschool.nl ? Met groet,Team OBS De Compagnonsschool.

Lees meer 

Laura en Zyan officieel beëdigd als KIR-lid!

Beste ouders,Gisteren was het een zeer speciaal moment voor Ambion, onze school, maar ook vooral voor Laura uit groep 8 en Zyan uit groep 7 (en de super trotse ouders natuurlijk). Zoals eerder gemeld zijn zij gekozen om plaats te nemen in de KIR (Kinder Innovatie Raad) van Ambion. Deze raad gaat allerlei innovatieve, zelf gekozen onderzoeken verrichten, met het oog op hun toekomst. De rest van de school wordt er bij betrokken via een live stream met Thialf.    In een volle zaal in van de wereldberoemde ijshal, thuishaven van de KIR, werden alle leden officieel beëdigd, in het bijzijn van veel prominenten.Dat Laura en Zyan hun taak serieus nemen, blijkt al uit het feit dat zij deze plechtigheid verkozen boven het bezoek aan het rijksmuseum!Jullie gaan ongetwijfeld meer horen over Laura, Zyan en de KIR!In het fotoalbum staan een aantal foto’s om een impressie te krijgen van de bijeenkomst. Met groet,Henk Soeten,Directeur OBS De Compagnonsschool.

Lees meer