Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Ouderraad


De ouderraad (OR) vergadert ongeveer 7 keer per jaar. Er zitten minimaal 6 ouders in de OR. In principe kan iedere ouder zich aanmelden voor de OR als er een vacature is. Deze wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt. De praktijk is echter dat er op deze vacaturemelding weinig reactie komt. We benaderen dan meestal ouders persoonlijk om zitting te nemen in de OR.

In het verleden werd jaarlijks in oktober de zakelijke ouderavond georganiseerd. Deze avonden werden zeer matig bezocht door de ouders. Sindsdien informeren wij ouders schriftelijk. Alle ouders krijgen het financieel jaarverslag van de OR, het jaarverslag OR en het jaarverslag van de MR thuis gestuurd. Mochten ouders op- of aanmerkingen hebben, dan kunnen ze dat kenbaar maken aan de OR-dan wel MR-leden.

De ouderraadsleden helpen op school bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas- en kerstviering, oud papier, pleinfeest, feestelijke ouderavond, etc.

Tevens beheert de OR de gelden, die de ouders bijeenbrengen. Hier kunt u denken aan de opbrengsten van het oud papier, schoolfonds, schoolkrant, schoolreisjes en eventuele acties. Deze gelden worden gebruikt voor diverse zaken, denk aan Sinterklaascadeautjes, kerst, excursies en eventuele tekorten bij schoolreisjes.

Wilt u weten wie er in de OR zitten klik dan  op contact of gerelateerde pagina's.