Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Stoer/OR/MR

Onze school heeft een aantal raden waarin ook ouders deelnemen en die met enige regelmaat bijelkaar komen.

De Ouderraad (OR) doet veel hand- en spandiensten voor de school, zoals: het organiseren van vieringen (Sinterklaas, kerst, pleinfeest etc.), organisatie oud papier, verkeersouder, hulp bij projecten etc.
 
De Medezeggenschapsraad (MR) praat mee met de school over inhoudelijke zaken, zoals: schoolplan, schoolgids, jaarplannen en formatie.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een raad waarin alle scholen van Openbaar scholennetwerk De Basis zitting hebben. Ook deze raad praat over onderwijs en personeel.
 
STOER is een initiatief van ouders van CBS de Pream en OBS de Compagnonsschool.De projectgroep bestaat uit gebruikers van het multifunctionele centrum (MFC) de Barte. De projectgroep heeft tot doel de leefbaarheid van en de integratie tussen de verschillende gebruikersgroepen in en van MFC de Barte te bevorderen door aankoop en ontwikkeling van het terrein direct grenzend aan MFC de Barte.