Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Missie en visie

 

 

"Samen naar zelfstandigheid"

en

Goed en plezierig onderwijs voor ieder kind"

 

Standpunten van de school

Onze school handelt volgens de Wet Primair Onderwijs (WPO).Voor elk vakgebied worden de kerndoelen gehanteerd.
De Compagnonsschool wil kinderen via duidelijke regels en structuren de basiselementen van de opvoeding en kennis aanreiken, zodat ze later in het voortgezet onderwijs en als lid van de maatschappij hierop voort kunnen bouwen.
Sinds een aantal schooljaren is het schoolteam bezig om het zelfstandig werken in alle groepen in te voeren en te vervolmaken.

Opvoeding:

We vinden het belangrijk, dat kinderen verschillende omstandigheden leren onderkennen en dat ze op deze verschillende omstandigheden met passend gedrag zullen reageren.

Onderwijs:

Ons onderwijs richt zich op het kind in zijn totaliteit:
-de ontwikkeling van het verstand.
-de ontwikkeling van de creativiteit.
-de sociaal-emotionele ontwikkeling.
-de lichamelijke vaardigheden.

Samenleving:

We willen de kinderen leren hun weg in deze ingewikkelde maatschappij te vinden.
De houding van het kind ten opzichte van zijn omgeving is hierbij belangrijk.
We proberen de kinderen een positieve en kritische houding aan te leren, waarbij respect voor anderen centraal staat.

Het klimaat

Een goede sfeer op school vinden we erg belangrijk.
Gaan de kinderen met plezier naar school dan zal dat gunstig werken op hun leerprestaties.
Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Natuurlijk zijn er bepaalde regels en afspraken nodig.

Daarnaast vinden we een goed contact met de ouders van groot belang.
We bieden hiervoor ruimschoots de mogelijkheid via o.a. tienminutengesprekjes, open-avonden, klassenavonden en ouderavonden.
Ook na schooltijd zijn we graag bereid u te woord te staan.
Via de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangt u de meest recente informatie van ons.