Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Afsluiting thema 'Worden wat je wil' en viering predicaat Apple Distinguished School

Wanneer een thema groots begint, dan zit er niets anders op dan lekker verder gaan en nog groter eindigen! Het thema 'Worden wat je wil' heeft ervoor gezorgd dat onze leerlingen 3 weken lang veel hebben geleerd over diverse beroepen als politieagent, muzikant, bibliothecaris, hondentrainer, bakker, zuster, bankier, fysiotherapeut en meer. Zowel in school (met hulp van vele ouders, bedankt!) als buiten school. Van groep 1 tot en met groep 8 was er een breed aanbod aan vakoverstijgende activiteiten, en dit wilden de leerlingen natuurlijk graag aan hun familie laten zien. Daarnaast, niet onbelangrijk, wilden we met zoveel mogelijk mensen vieren dat onze school het predicaat Apple Distinguished School heeft ontvangen. Een perfecte samensmelting van momenten om te vieren! Tijdens de afsluiting, op donderdag 14 oktober, kwamen vele familieleden op school onder het genot van een bakje koffie of thee, een stuk (door groep 7/8 zelfgemaakte appeltaart bij bakkerij By Boonstra) appeltaart en een appel. Wat een prachtig gezicht om het plezier bij de ouders te zien en de trotse gezichten van onze leerlingen bij het tonen van hun harde werk. Daar doen we het voor, de belangrijke driehoek van kind, ouder en school! Naast de beroepenmarkt was er een speurtocht, een boekenmarkt en een mogelijkheid om te spelen in het Ambion E-lab waar je zelfs voor het green screen op de foto kon met allerlei accessoires. En dit lieten veel ouders met hun kinderen geen twee keer zeggen. Ik ben trots op onze school, ons team en onze leerlingen. Ik ben een trotse directeur.

Lees meer 

Opening thema 'Worden wat je wil'

Wat hebben wij vandaag (maandag 27 september) een fantastische start van het thema 'Worden wat je wil' gehad. Alle kinderen mochten verkleed op school komen om tijdens de 'beroepenparade' langs een echte jury, de andere groepen en heel veel ouders te lopen! Wat heerlijk om dit weer te kunnen organiseren. Een betere start van het thema hadden wij ons niet kunnen wensen. Nu gaan we drie weken lang aan het werk binnen het thema met vakoverstijgende activiteiten en betekenisvolle inzet van technologie. 14 oktober is de afsluiting, een heuse 'beroepenmarkt'!

Lees meer 

De regenboogvlag wappert bij de Compagnonsschool

Bij ons op de Compagnonsschool wappert de regenboogvlag op 'Coming out day', als teken van solidariteit met de Regenbooggemeenschap en het bevorderen van emancipatie en veiligheid. Deze vlag laat zien dat lhbti+’ers zich geaccepteerd en veilig mogen voelen waar hij wappert. Dit past uitstekend bij de identiteit van ons openbaar onderwijs. 'Op de Compagnonsschool ben ik welkom en mag ik zijn wie ik ben!' Wil je meer lezen over de achtergrond? http://www.regenboogvlaggenvoorfryslan.frl/

Lees meer 

Apple Distinguished School

Compagnonsschool ontvangt predicaat Apple Distinguished School De Compagnonsschool is door Apple erkend als Apple Distinguished School gedurende 2021-2024 vanwege haar sterke visie op leren en lesgeven met hierbij een betekenisvolle inzet van de Apple technologie.

Lees meer