Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vergadert ongeveer 7 keer per jaar en houdt zich bezig met beleidszaken. De MR bestaat uit minimaal 2 ouders en 2 teamleden van de school. De directeur kan uitgenodigd worden als adviserend lid.

Deze raad is bovendien het overlegorgaan tussen het bestuur en school, met een aantal beslissingsbevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn in het reglement duidelijk omschreven.

De leden zitten voor een periode van vier jaar in de medezeggenschapsraad. Zij kunnen zich dan voor een volgende periode herkiesbaar stellen of aftreden. Dit alles gebeurt volgens een vastgelegd stappenplan. In principe kan elke ouder zich kandidaat stellen voor de MR als er een vacature is. Deze wordt kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief.

Eén lid van de medezeggenschapsraad is tevens lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een organisatie waarin alle openbare basisscholen van De Basis zijn vertegenwoordigd.

Wilt u weten wie er in de MR zitting hebben, klik dan op contact of gerelateerde pagina's.