Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor de scholen van Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen. Samen met het bestuur van de stichting stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur over zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan.

U kunt hierbij denken aan de begroting voor de stichting, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid en identiteit.
Onze school wordt vertegenwoordigd door een MR-lid. Deze wordt voor vier jaar gekozen. Afwisselend is dat een persoon van de oudergeleding en de personeelsgeleding.