Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Toetskalender

Toetskalender LOVS groep 1 t/m 8

  Groep 1 Groep 2
Taal voor kleuters Januari wk 5/6 Juni wk 22/23 Januari wk 5/6 Juni wk 22/23 
Rekenen voor kleuters Januari wk 5/6 Juni wk 22/23 Januari wk 5/6 Juni wk 22/23
Kleuterobservatielijst Januari wk 5/6 Juni wk 22/23 Januari wk 5/6 Juni wk 22/23
Woordenschattoets                 Aanvang gr 1
 

  

  Groep 3
Groep 4
DMT 2009

December wk 50

Januari wk 5/6

Juni  wk 22/23

Oktober wk 41

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Technisch lezen

Leestempo/leetech (gr3)

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

AVI 2009 Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Oktober wk 41

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Spelling Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Rekenen/Wiskunde Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Begrijpend Lezen Juni wk 22/23 Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Woordenschattoets Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Viseon Januari 5/6 leerkracht Januari 5/6 leerkracht

 

 

 

  Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
DTM/AVI 2009 Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Leestempo Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

 

Spelling Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6
Spelling werkwoorden     Juni wk 22/23 Januari wk 5/6
Rekenen/wiskunde Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

 

Begrijpend lezen Januari wk 5/6 Januari wk 5/6 Januari wk 5/6 Januari wk 5/6
Woordenschat Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6

Juni wk 22/23

Januari wk 5/6
Viseon

Januari wk 5/6 leerkracht

Juni wk 22/23 leerlingen

Januari wk 5/6 leerkracht

Juni wk 22/23 leerlingen

Januari wk 5/6 leerkracht

Juni wk 22/23 leerlingen

Januari wk 5/6 leerkracht

+ leerlingen

Entreetoets     April - Juni?  
Cito-eindtoets       Februari wk 5