Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Aanmeldingen

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Een kind dat de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, mag de basisschool bezoeken. Ouders die erover denken om een kind op onze school aan te melden, zijn uiteraard welkom om vooraf een kijkje te komen nemen.
U kunt dan informatie inwinnen en de school bezichtigen.
De leerkrachten van groep 1 nemen, voordat het kind op school komt, contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een huisbezoek.
Dit doen we bij u thuis omdat de eerste kennismaking dan in een voor het kind vertrouwde sfeer plaatsvindt en om de thuissituatie van het kind te leren kennen.
Hierna mag het kind voor zijn vierde verjaardag ongeveer drie keer, een dagdeel, in de kleuterklas meedraaien. Hierbij zijn de ouders niet aanwezig.
Als het kind vier jaar is, komt het gedurende de eerste twee weken alleen 's morgens op school.
Dit is om de gewenning aan een nieuw ritme en een nieuwe groep rustig op te bouwen.
Bovenschools zijn allerlei afspraken gemaakt over hoe wij de aanmelding, inschrijving en toelating op onze school geregeld hebben. Dit geldt ook voor schorsing en verwijdering van leerlingen. Maar gelukkig hebben wij dit nog nooit meegemaakt.