Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Groepverdeling

  groep 1/2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

maandag-

ochtend

Tjetje Jelsma

Marleen Sloot

Marleen Sloot

Tineke de Graaf Tineke de Graaf Albert Leeuw Hylke Brandsma

maandag-

middag

vrij Marleen Sloot Marleen Sloot Tineke de Graaf Tineke de Graaf Albert Leeuw Hylke Brandsma

dindag-

ochtend

Tjetje Jelsma Marleen Sloot Marleen Sloot Tineke de Graaf Tineke de Graaf Albert Leeuw Hylke Brandsma

dindag-

middag

Tjetje Jelsma Marleen Sloot Marleen Sloot Tineke de Graaf Tineke de Graaf Albert Leeuw Hylke Brandsma
woensdag Dirry te Grotenhuis Rina Munting/Marleen Sloot Rina Munting/Marleen Sloot Tineke de Graaf Tineke de Graaf Marian Ebbinga Janke Keuning

donderdag-

ochtend

Tjetje Jelsma Rina Munting Rina Munting Tineke de Graaf en Albert Leeuw afwisselend Tineke de Graaf en Albert Leeuw afwisselend Marian Ebbinga Janke Keuning

donderdag-

middag

Tjetje Jelsma Rina Munting Rina Munting Tineke de Graaf en Albert Leeuw afwisselend 

Tineke de Graaf en Albert Leeuw afwisselend

Marian Ebbinga Janke Keuning

vrijdag-

ochtend

Dirry te Grotenhuis Rina Munting Rina Munting  Albert Leeuw Albert Leeuw Marian Ebbinga Janke Keuning

vrijdag-

middag

vrij vrij vrij Albert Leeuw  Albert Leeuw Marian Ebbinga Janke Keuning