Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Buitengewoon verlof

Extra schoolverlof

Wij verzoeken u zich aan de vakantieregeling te houden. Het kan echter zijn dat er op een ander tijdstip vakantie moet worden opgenomen (bijv. door de werktijden van ouders). Het vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen worden gegeven en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
Een aanvraag hiervoor moet bij de directeur worden ingediend middels een formulier.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig zijn.

Soms kunnen er voor u belangrijke omstandigheden zijn waarvoor u uw kind van school wilt houden. Hierbij kunt u denken aan: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk en/of overlijden van familieleden enz. De school kan per jaar 10 dagen vrij geven voor deze zwaarwegende redenen. U dient daarvoor een formulier in te vullen, af te halen bij de directeur.

 

Vrijstelling

Op een gemotiveerd verzoek van de ouders kan door de directeur vrijstelling gegeven worden voor activiteiten die op school plaatsvinden. Het schoolbestuur heeft de directeur hiertoe gemachtigd.
De leerling die bepaalde activiteiten niet volgt, krijgt andere bezigheden te doen die in het schoolwerkplan en het activiteitenplan staan vermeld.
Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen van godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, lichamelijke opvoeding en in het activiteitenplan geplande evenementen.