Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

WSNS

 

Samenwerkingsverband Weer Samen naar School (WSNS)

De Compagnonsschool neemt deel aan het samenwerkingsverband “Weer Samen Naar School”, net als alle openbare basisscholen van de gemeente Heerenveen en Skarsterlân.
We werken daarbij samen met de speciale school voor basisonderwijs “It Oerset”.
Er is een zorgplan vastgesteld dat op school ter inzage ligt.
Volgens dit plan wordt ervaring en kennis tussen basisscholen uitgewisseld en kan onze school een beroep doen op de deskundigheid van de speciale school voor basisonderwijs.
Dit kan betekenen, dat een leerling wordt aangemeld voor onderzoek door deskundigen uit het speciaal basisonderwijs of de schoolbegeleidingsdienst. Het doel is dan om vast te stellen welke zorg het kind nodig heeft.
Soms blijkt dat een basisschool niet die zorg kan bieden, die het kind nodig heeft. Dan wordt de leerling aangemeld voor het speciaal basisonderwijs. Dit kan alleen, nadat de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.