Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Participanten

In de Barte zijn de volgende instellingen gehuisvest:

  • OBS De Compagnonsschool
  • CBS De Pream
  • Peuterspeelzaal De Lytse Compagnon
  • Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van Kinderwoud
  • Wijkbeheer
  • Dorpskrant “De Compagnon” 
  • De ouderenopvang