Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Onze schoolDe naam van De Compagnonsschool is terug te voeren naar de tijd van de veenontginning. Rond 1600 werden grote stukken veen door drie heren uit Heerenveen opgekocht en ontgonnen. Zij werden “de Compagnons” genoemd. Mede door hun toedoen, is De Knipe ontstaan.

Het logo van de school is een weergave van het reliëf op de muur van het gymlokaal, welke nu nog steeds is te zien.
Het reliëf beeldt de gondelvaart uit die vroeger, toen de Compagnonsvaart nog open was, elk jaar werd gehouden.

In de tijd van de gondelvaarten stonden er twee scholen in De Knipe.
De Compagnonsschool is in 1965, na samenvoeging van de twee oude scholen van Boven- en Beneden-Knipe, precies op de grens van de twee dorpen gebouwd. Het oude gebouw is verdwenen en deze plek doet nu dienst als schoolplein.

De school is gehuisvest in De Barte, de nieuwe multifunctionele accommodatie van De Knipe. Dit gebouw staat op het vroegere schoolplein van onze school, op een rustige centrale plaats in het dorp. Dit gebouw heeft een ruime speelplaats voor de kinderen van de scholen, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

De Compagnonsschool is een openbare school en dus toegankelijk voor alle kinderen ongeacht levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond.
Onze school wil een ontmoetingsschool zijn, waar kinderen van welke achtergrond dan ook met elkaar leren en met elkaar leren samenleven en waar aandacht is voor ieder kind. De school heeft een wisselwerking met de omgeving, die steeds aan verandering onderhevig is. De school zal dus ook steeds veranderen. Ook het leerlingenaantal is veranderd de afgelopen jaren. In 2004 hadden wij 121 leerlingen op school en nu zijn het er al 154. Wij ervaren dat als waardering voor het werk dat wij doen.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan in een veilige omgeving. Hierdoor kunnen kinderen hun eigen mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief. Wij bieden de kinderen structuur voor rust, respect en vertrouwen. De kinderen leren zelfstandig te werken na een interactief instructiemoment, onder het motto “Samen naar zelfstandigheid”. De leerkracht heeft hierbij een sturende, motiverende en begeleidende rol. Kinderen kunnen ook elkaar helpen en indien nodig aan de instructietafel extra aandacht van de leerkracht krijgen. Onze school beschikt over een prima leerlingenzorg.

Het team van de school werkt al lange tijd met elkaar samen in een enthousiaste, inspirerende en ontspannen situatie. Wij staan open voor vernieuwing en ontwikkeling. Er is een uitdagende digitale leeromgeving aanwezig op onze school. Elk lokaal, inclusief de kleuterlokalen, is  voorzien van digitale schoolborden, waar intensief mee wordt gewerkt. Wij vinden het vanzelfsprekend om mee te gaan in de meest actuele ICT-processen.
Goede resultaten behalen voor onze leerlingen vinden wij erg belangrijk, zodat ze goed voorbereid aan het voortgezet onderwijs kunnen deelnemen en met een grote glimlach om de mond aan de basisschoolperiode terug denken.

Op onze school is iedereen van harte welkom!

Wij zijn sinds 2004 naar volle tevredenheid gehuisvest in de multifunctionele accommodatie De Barte, samen met een andere school, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Ook hebben een dagopvang voor ouderen, de dorpskrant en het wijkbeheer een plek in het gebouw. De samenwerking tussen alle “bewoners” verloopt uitstekend. De Barte doet tevens dienst als dorpshuis en is met recht “het kloppend hart van het dorp”.