Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws van onze school

Ouderenquête

Beste ouder(s), verzorger(s),De tevredenheid van ouders is voor ons een belangrijke graadmeter in de monitoring en verbetering van onze onderwijskwaliteit. Daarom willen wij jullie vragen deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek zal slechts 5 minuten van jullie tijd nemen.Deelname kan door onderstaande link aan te klikken, of als de link niet werkt, over te typen: http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/RJXYWR9  Tegelijk met de oudertevredenheidsenquête nemen wij een tevredenheidsenquête af onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Deze maken zij op school met een unieke code op hun iPad.De uitkomsten van beide enquêtes worden in december gepubliceerd op de website "Scholen op de kaart". Wij waarderen het zeer als jullie de moeite willen nemen de vragen te beantwoorden. Dat kan tot en met 30 november. Alvast hartelijk dan voor jullie medewerking. Team Compagnonsschool.

Lees meer 

Aankomst Sint op woensdag 5 december!

Het zal niemand ontgaan zijn dat Sint weer in ons land is. Ook deze keer wilde hij zeker weer naar de Compagnonsschool komen om al onze kinderen te bezoeken. Gelukkig kon hij ternauwernood op woensdag 5 december zijn agenda vrij maken voor een bezoek..................

Lees meer 

Fietslichtencontrole

Het is ’s ochtends nog lang donker en daarnaast treedt ’s avonds al snel de duister in. Kortom, dan is het weer tijd om de fietslichten van de kinderen te controleren. Berend Sytse en Marko hebben flink hun best gedaan en hebben alle beschikbare fietsen grondig nagekeken. ...........

Lees meer 
Deel deze pagina