Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS De Compagnonsschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Medezeggenschapraad ( MR )In de Medezeggenschapsraad zitten:

Namens de ouders:

Odette Holkema, Ymker 3, 8456 JA De Knipe tel.: 627482
Secretaris

 

Roeliena Schotanus Spinner 13b 8456 HZ De Knipe tel.: 620045
Voorzitter.

Namens de leerkrachten: 

Rina Munting lid en tevens lid GMR